1. årgang byder skolestartere velkommen i SFO'en

Spændende aktiviteter på tværs af årgange

Venskaber opstår

Kreativt værksted

100 % afslapning i Huset

Skolestartere med masser af energi

Fokus i SFO

Vi fokuserer på børnenes trivsel, leg og læring.
Vi prioriterer at udvikle gode børnefællesskaber.
Vi støtter børnene i et aktivt fritidsliv, der er præget af medbestemmelse og giver rum til kreativitet og bevægelse.

Skolepædagoger og barnets faste kontaktperson

Undervisningen i 0. klasse varetages af skolens lærere for 0. årgang i samspil med skolepædagoger. Skolepædagogerne er også med i SFO-delen, og på den måde bygges der bro mellem undervisningen og eftermiddagens SFO-aktiviteter.

Alle børn har en kontaktperson i SFO’en. Dette er ofte den medarbejder, som også er med i undervisningen i barnets klasse:
– Kontaktpersonen i SFO’en følger klassen fra 0. klasse til 2. klasse.
– Kontaktpersonen kan kontaktes, hvis forældrene har brug for sparring, eller hvis et barn har brug for særlig støtte.
– Kontaktpersonen deltager også i skole/hjemsamtaler med lærere og klasselærerne fra 0. årgang.
– Kontaktpersonen kan altid kontaktes på ForældreIntra, hvis forældrene har særlige beskeder vedrørende deres barn.

 

Besøg i SFO’en med børnehaven

Børnene kommer primært fra de tre børnehaver i Augustenborg. I foråret op til skolestarten kommer skolestarterne og deres børnehavepersonale på et ugentligt besøg i SFO’en for at blive fortrolige med børnene fra de andre børnehaver, SFO-personalet og de nye omgivelser.

Start i SFO

I maj starter børnene fast i SFO’en. Dette giver en blød, tryg og rolig opstart for alle. Frem til sommerferien er SFO’en særligt optaget af:

– at skolestarterne lærer hinanden endnu bedre at kende.
– at skolestarterne lærer skolen og de voksne bedre at kende.
– at skolestarterne
– knytte skolestarterne knytter nye venskaber.
– bliver fortrolig med vores gode, daglige rutine, hvor vi har faste punkter på programmet.

Den gode rutine

Hver dag er der morgensamling med fælles sang, der er værkstedsaktiviteter eller ture, og så lærer børnene også en række fælleslege. Én gang om ugen erstattes legemodulet af indledende undervisning, hvor klasselærerne fra 0. årgang er tovholder. Formålet er at gøre børnene fortrolige med at indgå i fælles lære- og legeaktiviteter, hvor de skal forstå og følge fælles regler, og hvor de oplever glæden ved at lære nyt sammen.

Efter sommerferien bliver børnene inddelt i hold. Den endelige klassedannelse sker først senere på skoleåret, hvilket giver os et godt fundament for at skabe venskaber på tværs af årgangen, samtidigt med, at SFO-personalet har lært børnene bedre at kende, så de dermed har et bedre afsæt for at forme de kommende klasser.

Åbningstid

Morgen SFO:
Mandag-fredag: 6.30 til 7.30
SFO’en har morgenåbent for alle børn, der er tilmeldt SFO eller klub.

Eftermiddags-SFO:
Mandag-torsdag: 13.45 til 16.45
Fredag: 13.45 til 16.15

Lukkedage og ferier

I skoleferien har SFO’en åbent:
Mandag-torsdag: 06.30 til 16.45
Fredag: 06.30 til 16.15

Ferieinstitution

SFO’en er lukket på de kommunale lukkedage. Hvis jeres barn har behov for at komme i SFO på disse dage, bedes du selv melde til (dog undtaget grundlovsdag og juleaften). På disse dage samles børn og medarbejdere fra Fryndesholm Skole, Nørreskov Skolen og Hørup Centralskole også i Augustenborg Skoles Fritidsordning.

Klik HER for at læse mere om Ferielukning og lukkedage i Sønderborg Kommune.