Bolig og byudvikling

I Augustenborgs bykerne ligger en række fredede og bevaringsværdige huse. Køber I et fredet hus, skal I ikke betale grundskyld, og I kan trække vedligeholdelsesudgifter fra i skat. I foreningen Historiske Huse kan ejere af fredede huse få rådgivning og vejledning; og så er der mulighed for at søge tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Hvis I køber et bevaringsværdigt hus, kan I søge om tilskud til istandsættelse hos Sønderborg Kommune. Læs om ordningen her.

Der er naturligvis også moderne byggeri i Augustenborg, f.eks. nybyggerkvarteret Lykkegård i udkanten af byen og de mange parcelhusområder med gode rammer for børnefamilier. Desuden ligger der en række attraktive villaer langs Lillehav, og så er der Fjordparken med udsigt over Augustenborg Fjord. Boligforeningen Søbo udlejer boliger hele 9 forskellige steder i Augustenborg og har kontor i Sønderborg.

I 2013 fandt en lille gruppe borgere sammen for at skabe positive forandringer i Hertugbyen Augustenborg. Dette blev startskuddet til en forening kaldet Hertugbyens Bevaringsforening. Foreningen har allerede hjulpet husejere med at søge tilskud til istandsættelsesarbejder, og der er indgået et samarbejde med kommunen og lokale politikere om at gøre Augustenborg til et kulturelt fyrtårn inden for det byggede miljø – et sted, hvor nye og gamle butikker kan blomstre, og hvor man samtidig kan opleve og nyde kulturarven i den historiske hertugby. Læs mere om de kommunale initiativer i Augustenborg.