28. februar 2017

5. januar 2016

Odense-entreprenør skal renovere Augustenborg Slot

Artikel i Licitationen, 8. juni 2017

Augustenborg

slot
Fra psykiatri til arbejdsplads

Siden 2016 har Bygningsstyrelsen arbejdet med at renovere det gamle Augustenborg Slot, der fra 1932 til 2015 har fungeret som psykiatrisk hospital. Slottet blev bygget af Hertug Frederik Christian I i 1776.

Den 3. januar 2019 kunne Bygningsstyrelsen overdrage nøglen til Landbrugsstyrelsen, som begyndte indflytningen i de smukke lokaler den 11. januar.

12. januar 2011

Et gammelt slot er blevet så godt som nyt

Artikel i Licitationen.dk, 22. februar 2019

4. maj 2016

5. marts 2019

29. januar 2016

20. december 2016

6. april 2018

Hofrådens Hus
FrivillighED når det er bedst

7. juni 2018

8. juni 2018

31. august 2018

19. maj 2013

23. november 2018

15. juli 2015

6. oktober 2018

14. juni 2015

Kunstkolonien

Augustenborg

KunstPunkt& KunstVærket

26. september 2017

18. januar 2018

21. juli 2015

11. september 2018

3. april 2018

22. december 2017

25. juni 2016

12. februar 2015

Als Revyen 2016
Kommer Københavnerne, del 1
21. marts 2016

Als Revyen 2016
Kommer Københavnerne, del 2
21. marts 2016

Als Revyen 2016
Kommer Københavnerne, del 3
21. marts 2016

Alsrevyen

www.alsrevyen.dk

Als Revyen 2017
“Spejder efter spor”, del 1

28. marts 2017

Als Revyen 2017
“Spejder efter spor”, del 2

28. marts 2017

22. februar 2019

30. november 2018

5. januar 2019

22. juni 2015

30. oktober 2018

flere

spændende

udsendelser

Augustenborg

17. januar 2011

1. juni 2016

18. august 2016

17. maj 2016

17. oktober 2017

31. oktober 2016