Huset Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg

13. juli  1920 – da Kong Christian 10. besøgte Augustenborg

(billederne er venligst udlånt af Lokalhistorisk Arkiv for Augustenborg og Omegn)

 

Venter på Kongen ved Posthuset
Venter på Kongen ved Posthuset

Kongen ankommer til Augustenborg Slot

Fru Sophie Tadeys have

Kvinder forsamlet i fru Sophie Tadeys have, Storegade 12. Hun var datter af biskop Hansen og meget dansksindet. De har sikkert også været med foran posthuset.

Kongen hilser på skolebørn

Fra venstre:
1. ukendt
2. Chr. Carlsen
3. Hans Lind, så lærerinden fru Sandkam-Møller
4. Chr. Rose
5. Hans Elley forreste række
Damen i sort: fru Katrine Jacobsen, Slotsallé 12.

Piger fra højre:
1. Grete Hansen f. Neupart, Ulla Lauridsen,
3. Hildegard Petersen forreste række.

Kongefamilien og byens mænd

Kongefamilien foran slottet, borgmester Petersen tv for kongen, Frederik IX th for dronningen.

Bogen om menneskene bag Hertugbyen Augustenborg

Læs mere om bogen under BOGUDGIVELSER.

Grundlæggeren af Augustenborg

Hertug Ernst Günther I

Hertugbyen Augustenborg blev grundlagt i 1651 af Hertug Ernst Günther, der giftede sig med sin kusine Auguste af Glücksborg, som han opkaldte byen efter. Siden var Augustenborg hjemsted for seks generationer af hertuger, der alle har sat deres præg på byen. Det nuværende slot blev opført i 1776 og er det største og mest helstøbte barokanlæg i Sønderjylland. Hertugfamilien flygtede i 1848 pga. 1. Slesvigske krig og vendte aldrig tilbage til Augustenborg.

I dag udgør byen et enestående kulturmiljø, der er groet op omkring Augustenborg Slot som et ganske specielt mini-bysamfund – ikke landsby, men en lille by af funktioner, handlende og håndværkere knyttet til hoffet. Bysamfundet opstod allerede i begyndelsen af 1700-tallet, men den centrale del – Storegade og Slotsallé – er i dag helt domineret af en række bygninger opført over en kort periode fra 1760’erne til 1800’erne. Husene har hver deres individualitet, men knytter alligevel stilistisk an til slottet, som er fra samme periode. Der er dermed tale om et totalmiljø af meget høj kvalitet og en karakter, som i Danmark har Slotsgade i Møgeltønder som eneste reelle slægtning.

Den centrale del af slotsbyen er omfattet af en bevarende lokalplan. Ud over slotskomplekset er der på dette lille område 7 fredede og 29 bevaringsværdige bygninger. Især i Storegade danner de en næsten ubrudt række af meget fin karakter. Dominerende midt i denne række ligger ”Hofrådens Hus” (Storegade 11) som den største og mest markante bygning, skabt til hertugens hofråd og overinspektør. Denne bygning er fredet, men har desværre fået lov til at forfalde. 

 

Renovering af Augustenborg Slot

Nøgleoverrækkelsen på DKsyd

Siden 2016 har Bygningsstyrelsen arbejdet med at renovere det gamle Augustenborg Slot, der fra 1932 til 2015 fungerede som psykiatrisk hospital. Slottet blev bygget af Hertug Frederik Christian I i 1776.

Den 3. januar 2019 kunne Bygningsstyrelsen overdrage nøglen til Landbrugsstyrelsen, som begyndte indflytningen i de smukke lokaler den 11. januar.

Tirsdag den 5. marts 2019 viste DKsyd (tidligere Sønderborg Lokal TV) nøgleoverrækkelsen fra d. 3/1, hvor slottet overgår fra Bygningsstyrelsen til Landsbrugsstyrelsen. Der er kort interview med direktøren for Landbrugsstyrelsen, hvorefter projektlederen fra Bygningsstyrelsen viser rundt på slottet.

Udsendelsen er lavet af DKsyd og varer ca. 16 minutter.

Augustenborgs helt egen bitter

Augustenborg Bitter
I gamle dage producerede man både øl og brændevin i Augustenborg. Det gør man ikke mere, men der er stadig et levn fra den ædle produktion, nemlig byens Augustenborg Bitter.
Produktionen af bitteren fortsatte længe efter, man holdt op med at producere øl og brændevin, og bitteren blev kendt langt omkring.
I 1869 blev den endda prisbelønnet på en udstilling i Altona. I dag er produktionen af bitteren blevet flyttet fra Augustenborg, men den eksisterer stadig som Augustenborg-bitteren.
Den kan købes i sin karakteristiske flaske til en rimelig penge og indeholder stadig et strejf af Augustenborg.