Borgermøde

Borgermøde

Bystrategi for Augustenborg

Kommissorium for “Hertugbyen Augustenborg”

Klik på billedet for at læse Bystrategi for Augustenborg

som vedtaget 4. okt. 2017

Klik på billedet for at læse kommissoriet for

bevaringsprojektet Hertugbyen Augustenborg

Mini-master udarbejdet af Hertugbyens Udviklingsforum efter borgermøderne

Hertugbyens Udviklingsforum blev til efter borgermøderne og har i flere arbejdsgrupper arbejdet videre med jeres mange input.

Det er der bl.a. kommet en mini-master ud af.

Hertugbyens Udviklingsforum er en moderne forening, hvor alle er velkomne – her kræves ingen kontingent eller medlemskab – det vigtigste er dit bidrag og input! Så hvis du har noget på hjertet af idéer eller andet, så er du altid velkommen.

Læs mere på Hertugbyens Udviklingsforum.dk

Klik på billedet for at læse
Mini-masteren fra Hertugbyens Udviklingsforum

 

 

Augustenborg bykontor uge 4

Fernisering

Fredag den 27. januar var der fernisering på Bykontoret. Mange borgere mødte op for at se, hvilke forslag der var kommet til borgermødet og i ugens løb.

Bykontoret kunne glæde sig over de mange engagerede augustenborgere og satte stor pris på den gode snak på tomandshånd, som de havde fået med borgerne i ugens løb.

Hvor godt er dit forslag?

Torsdag den 26. januar blev der spillet strategispil på Bykontoret. Hvordan er det at skulle prioritere tiltag? Slet ikke så nemt, som du måske tror!

Hvor godt er dit forslag set i investeringsmæssigt perspektiv? Giver det flere turister? Hvordan ser det ud i forhold til bosætning, børn og unge og ældre? Skaber det værdi for byens borgere? Skaber det job?

8.-klasse på Bykontoret

Tirsdag formiddag den 24. januar var 8. klasse fra Augustenborg Skole på besøg på Bykontoret.

Unge er en vigtig del af Augustenborg, og de havde også nogle gode og spændende ønsker til byen. Ønskedelen var nem – det var straks værre, da der skulle prioriteres… Man kan jo ikke få alt 🙁

Masser af gode input til Bykontoret

Hvad der skal til for at lige netop DU og DIN familie bliver boende i byen!!

Skal vi have café og frokostjazz på havnen, fiskerestaurant, mødesteder for børn og unge, sauna ved Badehusene, svømmehal, casino, poolbar, klatrebaner, skaterbaner, fokus på byens helt unikke historie og bygninger.

Augustenborgerne har været engagerede og kreative, så der er kommet rigtig mange gode forslag – lige fra forslag om infrastruktur til forslag til mødesteder for unge og voksne.

Se de mange billeder på Facebook fra borgermødet i Augustenborghallerne

Bliv velkomstvært for byens tilflyttere

Kontaktoplysninger

Kommunikationskonsulent
Anne Laumark
Rådhustorvet 7
6400 Sønderborg
Tlf.: 27 90 56 92
anlm@sonderborg.dk

Bliv velkomstvært

Tilflytterservice Sønderborg lancerer nyt initiativ, hvor lokale borgere kan byde tilflyttere velkommen.

Sønderborg Kommune har ambitiøse målsætninger om at tiltrække flere tilflyttere, men en ligeså vigtig del af processen er at modtage og fastholde de nye borgere. Derfor præsenterer Sønderborg Kommunes Tilflytterservice nu et nyt initiativ, som skal være med til at skabe sociale relationer og lokalkendskab, så tilflytterne bliver.

Tiltaget hedder “Velkomstværter”, og kort fortalt kan lokale borgere matches med tilflyttere, som de byder ind på en uformel snak og en uforpligtende kop kaffe. Herefter er det op til det enkelte match, om de vil mødes igen.

– Hvis en tilflytter ikke finder sig et socialt netværk og en ny omgangskreds, tenderer de i højere grad til at flytte væk igen. Det vil alle parter gerne undgå, for en fraflytning er ikke ønskværdig for især de virksomheder, som måske har investeret mange ressourcer på at rekruttere den helt rigtige, tilflyttede arbejdskraft, siger formanden for erhvervsudvalget, Ole Wandahl Stenshøj.

– Sønderborg-området har i forvejen mange ildsjæle og frivillige, som bidrager til initiativerne. Derfor er det logisk at koble de to grupper. Med modtagelsen af tilflytterne skal man blot have lysten til at møde mennesker fra hele verden samtidig med, at man er en slags ambassadør for sit lokalområde, siger næstformanden for erhvervsudvalget, Tom Holden Jensen.

Tilflytterservice har allerede stiftet bekendtskab med lokale, som gerne vil gøre en indsats for at tage imod tilflyttere. Med det nye initiativ sættes ordningen i system, så tilflyttere og velkomstværter matches.

Den lokale vært behøver ikke at afsætte lang tid og planlægning til et længerevarende forløb.

Er du blevet nysgerrig på ordningen, og er du enten tilflytter eller vil være velkomstvært? Så læs mere og tilmeld dig på www.sonderborg.dk/tilflytter/vaerter. Tilflytterservice vil matche værter og tilflyttere, så fx børnefamilier, par eller singler mødes med hinanden.

Vil du vide mere om forløbet, så kontakt Tilflytterservice på tlf. 88 72 74 68 eller send en mail til tilflytterservice@sonderborg.dk.

Nyt om Augustenborg Slot

 

NOTAT

8. juni 2017

PRESSEMEDDELELSE

Bygningsstyrelsen har indgået kontrakt om renoveringen af Augustenborg Slot

Renoveringen af Augustenborg Slot til moderne og funktionelle kontorlokaler gennemføres som en totalentreprise. Renoveringen er gået i gang og gennemføres nænsomt med stor respekt for de mange smukke bygningsdetaljer og kulturhistoriske værdier i den fredede bygning.

Bygningsstyrelsen har efter gennemførelsen af et EU-udbud tildelt kontrakten med totalentreprisen til Hansson & Knudsen A/S med NIRAS A/S og CUBO Arkitekter A/S som rådgivere. Bygningsstyrelsen ejer Augustenborg Slot på statens vegne og er bygherre på ombygningen og renoveringen af slottet.

I alt ombygges og renoveres 4.760 m2 af hovedbygningen på Augustenborg Slot til 300 funktionelle og fleksible kontorarbejdspladser i hovedbygningen. Bygningens symmetriske opbygning omkring gårdspladsen udgør en unik ramme for de kommende brugere fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Slottets klassiske, enkle og stilrene udtryk søges bevaret. Integrationen af moderne installationer som f.eks. ventilation, el-installationer og elevatorer gennemføres med stor respekt for rummenes æstetik og det fredede slots samlede kvaliteter.

Udgangspunktet er, at de eksisterende fysiske rammer i størst muligt omfang forbliver intakte, og samtidig klargøres til den nye funktion som kontorarbejdsplads ved at tilføje få nye elementer. De to hovedtrapper restaureres, der opsættes ny belysning og der lægges nye, slidstærke gulvtæpper. Der etableres tekøkkener, fælles opholds- og møderum, nye toiletter, samt i alt 27 åbne, flerbruger kontorrum. Der bruges gedigne og holdbare materialer overalt. Designmæssigt er der valgt messing til bl.a. riste til ventilation, i boksene til el udtag i gulvet og til skiltning, ligesom messing forventes at gå igen i mange af de øvrige, nye bygningselementer.

Ombygningen og renoveringen forventes afsluttet i slutningen af 2018. Her kan medarbejdere fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, der allerede nu arbejder i midlertidige kontorlokaler i sidebygningerne, flytte ind i hovedbygningen. Budgettet for renoveringen og ombygningen er ca. 100 mio. kr.

Bygningsstyrelsen lægger vægt på at gennemføre ombygningen med stor hensyntagen til naboer m.fl. samt i et godt samarbejde med de kommende lejere, Sønderborg Kommune og øvrige samarbejdspartnere.  Slotskirken og slotsparken holdes blandt andet åben i hele byggeperioden.

Mere information:
Projektleder i Bygningsstyrelsen, Peer Kvist, tlf. 4170 1196, e-mail pekvi@bygst.dk

Fotos og visualiseringer
Foto og visualiseringer af Augustenborg Slot kan frit bruges i forbindelse med pressemeddelelsen ved tydelig akkreditering af Bygningsstyrelsen og CUBO Arkitekter A/S.

www.bygst.dk · T 4170 1000 · bygst@bygst.dk · CVR 58182516
Bygningsstyrelsen er en del af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Share This