Rigtig mange frivillige i byernes foreninger – både i Broager, Nordborg og Augustenborg – har været i gang med ansøgninger til “Bystrategipuljen”.

Et af kravene er, at projektet skal støtte op om bystrategien. Bystrategien for Augustenborg kan læses HER.

Og hvis nogen lige skulle have glemt, hvad “bystrategi” er for noget. Så er det dét dokument, der kom ud af alle jeres fantastiske input fra borgermøderne i Augustenborghallerne i 2017. I kan læse mere HER.

Efter borgermøderne blev alle input samlet op og sat i system af frivillige arbejdsgrupper i Hertugbyens Udviklingsforum.


Forvaltningen gennemgik de mange ansøgninger i marts 2019 og indstillede gode projekter til Teknik- og Miljøudvalget, heriblandt “Forprojekt til nye badehuse” og “Shelter”, der blev indsendt og udarbejdet af “Badehusgruppen” under Hertugbyens Udviklingsforum. Ansøgningerne blev godkendt og tildelt som følger:

36.500 kr. til “Shelter”.
50.000 kr. til “Forprojekt til nye badehuse”.

STATUS på Shelter
Hurra!!! Alle tilladelser er på plads, og Augustenborgs første shelter bygges efter sommerferien 2020.

STATUS på Forprojekt til nye badehuse
Forprojektet er indsendt til Sønderborg Kommune. Der forventes videre dialog og samarbejde om detaljerne.

Badehusgruppen har møde med kommunen i uge 25.

Når denne del er på plads, skal der findes samarbejdspartnere, der kan hjælpe med at realisere projektet. Badehusgruppen vil inddrage så mange lokale aktørere og foreninger som muligt, herunder og gerne de unge, der udgør en stor og vigtig del af brugerne.

Og så skal der naturligvis også søges tilladelser og fonde… MANGE tilladelser og mange fonde!!

Forslaget, som Badehusgruppen har valgt at gå videre med, er udarbejdet af Kim Løndal (arkitekt, M.A.A.)