NOTAT

8. juni 2017

PRESSEMEDDELELSE

Bygningsstyrelsen har indgået kontrakt om renoveringen af Augustenborg Slot

 

Renoveringen af Augustenborg Slot til moderne og funktionelle kontorlokaler gennemføres som en totalentreprise. Renoveringen er gået i gang og gennemføres nænsomt med stor respekt for de mange smukke bygningsdetaljer og kulturhistoriske værdier i den fredede bygning.

Bygningsstyrelsen har efter gennemførelsen af et EU-udbud tildelt kontrakten med totalentreprisen til Hansson & Knudsen A/S med NIRAS A/S og CUBO Arkitekter A/S som rådgivere. Bygningsstyrelsen ejer Augustenborg Slot på statens vegne og er bygherre på ombygningen og renoveringen af slottet.

I alt ombygges og renoveres 4.760 m2 af hovedbygningen på Augustenborg Slot til 300 funktionelle og fleksible kontorarbejdspladser i hovedbygningen. Bygningens symmetriske opbygning omkring gårdspladsen udgør en unik ramme for de kommende brugere fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Slottets klassiske, enkle og stilrene udtryk søges bevaret. Integrationen af moderne installationer som f.eks. ventilation, el-installationer og elevatorer gennemføres med stor respekt for rummenes æstetik og det fredede slots samlede kvaliteter.

Udgangspunktet er, at de eksisterende fysiske rammer i størst muligt omfang forbliver intakte, og samtidig klargøres til den nye funktion som kontorarbejdsplads ved at tilføje få nye elementer. De to hovedtrapper restaureres, der opsættes ny belysning og der lægges nye, slidstærke gulvtæpper. Der etableres tekøkkener, fælles opholds- og møderum, nye toiletter, samt i alt 27 åbne, flerbruger kontorrum. Der bruges gedigne og holdbare materialer overalt. Designmæssigt er der valgt messing til bl.a. riste til ventilation, i boksene til el udtag i gulvet og til skiltning, ligesom messing forventes at gå igen i mange af de øvrige, nye bygningselementer.

Ombygningen og renoveringen forventes afsluttet i slutningen af 2018. Her kan medarbejdere fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, der allerede nu arbejder i midlertidige kontorlokaler i sidebygningerne, flytte ind i hovedbygningen. Budgettet for renoveringen og ombygningen er ca. 100 mio. kr.

Bygningsstyrelsen lægger vægt på at gennemføre ombygningen med stor hensyntagen til naboer m.fl. samt i et godt samarbejde med de kommende lejere, Sønderborg Kommune og øvrige samarbejdspartnere.  Slotskirken og slotsparken holdes blandt andet åben i hele byggeperioden.

Mere information:
Projektleder i Bygningsstyrelsen, Peer Kvist, tlf. 4170 1196, e-mail pekvi@bygst.dk

Fotos og visualiseringer
Foto og visualiseringer af Augustenborg Slot kan frit bruges i forbindelse med pressemeddelelsen ved tydelig akkreditering af Bygningsstyrelsen og CUBO Arkitekter A/S.

 

www.bygst.dk · T 4170 1000 · bygst@bygst.dk · CVR 58182516
Bygningsstyrelsen er en del af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet