Kommunalt engagement

Sønderbog Kommune har følgende udviklingsinitiativer i støbeskeen for Augustenborg.

  1. Bevaring og udvikling af arkitektoniske og kulturhistoriske værdifulde bygninger og bymiljøer. Forkortet kaldt Bevaringsprojektet for Hertugbyen, der har til formål at bevare og forskønne den gamle hertugby. Når denne bydel er beskrevet med potentiale og bevaringsplan er det hensigten at søge renoveringen af de forsømte private boliger finansieret gennem funding.
  2. Gennemføre udarbejdelse af bystrategi for Augustenborg som beskrevet i kommunens Planstrategi.
    Kommunen skal i samarbejde med borgere finde frem til byens identitet og fremtidige rolle. Strategien skal resultere i konkrete initiativer og ændringer i kommuneplanen, der sætter rammerne for den fremtidige planlægning.
  3. Områdeinitiativ for Augustenborg, der skal skabe initiativer og udvikling i byen ud fra borgeres og foreningers egen involvering og engagement.