Augustenborghallerne – generalforsamling

Tirsdag 28. marts 2017

DAGSORDEN følger.

Augustenborg Badmintonklub – generalforsamling

Onsdag 29. marts 2017, kl. 19.00 i Augustenborghallerne

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for 2016
3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for 2016
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen:
på valg :
– Tommy Trip
– Tommy Frost-Eckert
– Suppleanter
– revisor og revisorsuppleant
7. Evt.

Augustenborg Erhvervsforening – generalforsamling afholdt

Hertugbyens Bevaringsforening – generalforsamling afholdt

Midtals Skytteforening – generalforsamling og 40-års jubilæum afholdt