Augustenborg Storkelaug

Augustenborg Storkelaug blev oprettet  maj 2014 og startede med at sætte en storkerede op i den nordøstlige ende af Augustenborg.

Lauget arbejder på at optimere fødeområderne for den hvide stork omkring Augustenborg. At hjælpe storken betyder også, at man hjælper mange andre fugle, padder, insekter og plantearter, der før har været talrige i den danske natur, men som i dag er gået stærk tilbage. En af de andre folkekendte fugle, der er gået stærkt tilbage lige som storken, er Viben, som forhåbentlig også kommer til at nyde godt af tiltagene.

Augustenborg er omgivet af en del  enge og vådområder, mange af disse enge er desværre ved at gro til, da afgræsning ikke praktiseres længere. Både kommunen og Naturstyrrelsen arbejder på at få nogle af disse områder græsset af igen. Mange enge er privat eget og ligger bare hen, hvor de bliver til tilgroede moser med årene. Derfor er storke lauget gået aktivt ind i afgræsningsdelen på nogle af disse privat eget marker og har købt kvæg der igen kan gendanne, vedligeholde disse våde enge.

Lauget arbejder sammen med DN, naturstyrelsen, private lodsejer og Sønderborg Kommune på at skabe enge der afgræsses igen, fjernelse af træ opvækst ved vandhullerne, og skabe nye vandhuller på strategiske steder. Alt sammen ting der vil skabe bedre fødegrundlag for storken og andre dyr/planter der er tilknyttet disse biotoper.

Kilde: Augustenborg Storkelaug