KOMMISSORIUM

Der blev den 16. januar 2019 nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til vedtægter mv.
til formel organisering af Augustenborg Fælles Foreningsråd. 

Arbejdsgruppen består af:

Aksel Jepsen (for Hertugbyens Bevaringsforening)
Bjarne Laugesen (for Midtals Idrætsforening)
Carsten Blomberg (DGI-konsulent til facilitering af processen)
Ole Urban (for Fælles Foreningsråd)
Peter Landergren (for Augustenborgspejderne)
Sven Erik Vad (for Sønderborg Golfklub)

Kommissoriet kan læses HER

Sven Erik Vad og Carsten Blomberg er udtrådt af arbejdsgruppen.

 

Referater fra møder i Augustenborg Fælles Foreningsråd

 

 

Etablering af Augustenborg Fælles Foreningsråd

 

DELTAGENDE FORENINGER

Augustenborg Erhvervsforening
Augustenborg Roklub
Augustenborg Sejlklub
Augustenborg/Bro Frivillige Brandværn
Augustenborghallerne
Augustenborgspejderne
Byportalen Augustenborg.dk
Dansk Røde Kors (Augustenborg og Sydals)
Foreningen “De 7”
Hertugbyens Bevaringsforening
Hertugbyens Udviklingsforum
Klub 09:09 (vinterbaderne)
KunstPunkt
KunstVærket
Lokalhistorisk Arkiv for Augustenborg og omegn
Midtals Idrætsforening
MIF Aktivitetsudvalg
MIF Fodbold

Fra Sønderborg Kommune

René Marc Petersen, Udviklingskonsulent
Aase Henriksen, HR & Analysechef
Louise Johnsen, Projektleder

Mødenotat af Louise Johnsen, Projektleder hos Sønderborg Kommune, 6. oktober 2017

Til det indledende opstartsmøde omkring et Foreningsråd i Augustenborg var der inviterede frivillige foreninger i Augustenborg.

Hovedformålet med mødet var, at Sønderborg Kommune understøtter arbejdet med at etablere en fælles aktivitetskalender, hvilket har været et ønske fra nogle af foreningerne. En fælles foreningskalender kan hjælpe foreningerne med at planlægge egne offentlige arrangementer, når man kan se, hvad der ellers planlægges af arrangementer i byen på det pågældende tidspunkt.

En sådan kalender kan skabe god synergi foreningerne i mellem, da mange af arrangementerne med fordel ville kunne supplere hinanden.

Dialogen fremhævede allerede eksisterende informationskanaler som Facebook-siden Augustenborg by og bladet Sport & fritid og hjemmesiden Augustenborg.dk.

Augustenborg.dk
Konklusionen på mødets dialog blev, at alle foreninger benytter den allerede etablerede kalender på www.augustenborg.dk.

Info, tekst og gerne billeder af foreningernes offentlige arrangementer sendes til Jeanette Myllerup på admin@augustenborg.dk, som på nuværende tidspunkt er eneste ansvarlig for byportalen.
Indsend alle de aktiviteter der på nuværende tidspunkt er planlagt, gerne et år frem.

Fælles foreningsråd
Sønderborg Kommune indkalder til nyt møde i dette forum om et halvt års tid. Der evalueres kalenderen og brugen af den.

Ole Urban fra Foreningen ”De 7” ønsker at skabe langt mere synergieffekt foreningerne imellem, end bare en fælles kalender og lægger op til at invitere alle til et nyt Fælles Foreningsmøde.

Eventuelt
Alle foreninger bedes sende opdatering af egen forenings kontaktoplysninger til admin@augustenborg.dk

En afsluttende bemærkning fra Kunstpunkt mindede om, at ”man skal huske at feste”.