Skaterbane i Augustenborg

Nu kan DU være med til at bestemme indholdet af den nye skaterbane i Augustenborg. Den 7. maj afholdes der en ide workshop om den nye bane. Vi skal finde ud af hvordan den skal se ud, og hvad den skal indeholde. Alle interesserede er velkomne. Alle ideer vil blive modtaget med åbenhed og glæde.

En borgergruppe har nu i over et halvt år arbejdet på at etablere en stor, flot og moderne skaterbane i Augustenborg. ”Min søn Theodor kom en dag til mig, med sit skateboard under armen, og spurgte, om jeg ikke ville hjælpe med at få bygget en skaterbane i byen, hvor vi selv bor”, fortæller Mikkel Blønd Vestergaard”. Dengang skatede Theodor og hans to skatervenner, Silas og Ruben en gang om ugen i Sønderborg Skaterhal, så de ville frygtelig gerne have et sted at øve, og dygtiggøre sig”, forklarer Mikkel som årsagen til at projektet begyndte.

Det halve år er gået med at samle penge sammen til et forprojekt, som man så kan tage under armen og gå ud i verden og søge fondsmidler til. ”Vi er så heldige, at Andelskassen i Augustenborg har skænket en gave på kr. 7.000,- til projektet. Lige præcis det vi har brug for, for at få et arkitektfirma til at tegne projektet for os”, fortæller Janne Nørr, som er en af tre forældre som er gået ind i projektet. Hun udgør sammen med Mikkel og Karen Mølbæk (alle Augustenborg) den arbejdsgruppe som driver projektet.

”Vi er nu så langt fremme, at vi kan sende en bestilling på arkitekttegningerne, og derfor vil vi gerne afholde en kreativ idegenereringsdag, hvor alle skatere fra hele kommunen kan komme og være med til at bestemme hvad banen skal indeholde af elementer. Vi kan kun opfordre alle til at møde op. Alle ideer vil blive noteret ned. Sådan sikrer vi, at vi får en bane lige efter skaternes eget hoved”, fortæller Karen Mølbæk.

Der er indgået aftale med Augustenborg Skole om at placere banen i skolens skolegård, lige ved siden af biblioteket.

Workshoppen afholdes 7. maj kl. 15.30

i Augustenborg Skoles kantine

 

Der vil blive serveret lidt snacks og sodavand. Der er ikke tilmedlingspligt, du møder bare op. Er der spørgsmål kan man henvende sig til Mikkel Blønd Vestergaard på mikkel.bv@hotmail.dk.

Share This