Generalforsamlinger og årsmøder i MIF

Alle generalforsamlinger og årsmøder i MIF afholdes i Augustenborghallerne.

Mød op til generalforsamlingerne og årsmøderne. Det er her, du kan høre, hvordan det går i de enkelte afdelinger og komme med dine meninger, holdninger og nye ideer.

Læs mere på www.mif.dk, og find oplysninger om bl.a.:

– Bestyrelserne
– Træningstider
– Trænere og instruktører
– Kulturafdelingens musikarrangementer og ikke mindst Alsrevyen
– Øvrige MIF-aktiviteter

UNGDOMSUDVALG

MIF har oprettet et “Ungdomsudvalg”, som består af:

– Lasse Duus (Fodbold)
– Line Trip (Gymnastik)
– Sarah Thysen (Gymnastik)

Er du ung i MIF, har en idé, ønsker, kommentarer eller andet, er du velkommen til at kontakte en fra Ungdomsudvalget.


Et stort tak til disse tre unge, som vil gå ind i dette arbejde.

MIF Gymnastik – årsmøde afholdt

Mandag den 6. februar 2017, kl. 19.15 i Augustenborghallerne

MIF Håndbold – årsmøde afholdt

Mandag den 6. februar 2017, kl. 19.00 i Augustenborghallerne

MIF Løb – årsmøde afholdt

Tirsdag den 7. februar 2017, kl. 19.15.

MIF Fodbold – årsmøde afholdt

Onsdag den 8. februar 2017, kl. 19.00.

Midtals Petanqueklub – årsmøde afholdt

Onsdag 8. februar 2017, kl. 19.00 i Augustenborghallerne

MIF Tennis – indkaldelse til årsmøde

Torsdag den 15. februar 2017, kl. 19.00 i Augustenborghallerne

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent
Udvalget foreslår Martin Thomsen

2. Beretning 2016
a) Baner/vedligehold
    b) DGI Tennis
    c) Børne/ungdomstræning
    d) Skoletennis
    e) Klubmesterskaber 2016
    f) Arrangementer
    g) Indendørstennis

3. Regnskab 2016 – budget 2017
4. Indkomne forslag
Indkomne forslag bedes sendt til Thorkild Holm på gunhild.holm@stofanet.dk senest 1. februar 2017.

5. Valg til bestyrelsen
    a) Thorkild Holm er på valg og modtager genvalg.
b) Svend Jensen er på valg og modtager genvalg.
c) Thomas Foster-Mortensen er på valg.
d) Valg af suppleant.

6. Evt.

Tennisafdelingen er vært ved en øl/vand/kaffe.

MIF Kultur

Lørdag den 4. marts 2017, kl. 13.00.

MIF Hovedafdelingen

Onsdag den 29. marts 2017, kl. 19.00 i Augustenborghallerne

Formand, sekretær og Conventus-administrator er på valg.