Borgermøde

Borgermøde

Høring af forslag til bystrategi for Augustenborg

Klik på billedet for at læse mere

 

NOTAT

8. juni 2017

PRESSEMEDDELELSE

Bygningsstyrelsen har indgået kontrakt om renoveringen af Augustenborg Slot

 

Renoveringen af Augustenborg Slot til moderne og funktionelle kontorlokaler gennemføres som en totalentreprise. Renoveringen er gået i gang og gennemføres nænsomt med stor respekt for de mange smukke bygningsdetaljer og kulturhistoriske værdier i den fredede bygning.

Bygningsstyrelsen har efter gennemførelsen af et EU-udbud tildelt kontrakten med totalentreprisen til Hansson & Knudsen A/S med NIRAS A/S og CUBO Arkitekter A/S som rådgivere. Bygningsstyrelsen ejer Augustenborg Slot på statens vegne og er bygherre på ombygningen og renoveringen af slottet.

I alt ombygges og renoveres 4.760 m2 af hovedbygningen på Augustenborg Slot til 300 funktionelle og fleksible kontorarbejdspladser i hovedbygningen. Bygningens symmetriske opbygning omkring gårdspladsen udgør en unik ramme for de kommende brugere fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Slottets klassiske, enkle og stilrene udtryk søges bevaret. Integrationen af moderne installationer som f.eks. ventilation, el-installationer og elevatorer gennemføres med stor respekt for rummenes æstetik og det fredede slots samlede kvaliteter.

Udgangspunktet er, at de eksisterende fysiske rammer i størst muligt omfang forbliver intakte, og samtidig klargøres til den nye funktion som kontorarbejdsplads ved at tilføje få nye elementer. De to hovedtrapper restaureres, der opsættes ny belysning og der lægges nye, slidstærke gulvtæpper. Der etableres tekøkkener, fælles opholds- og møderum, nye toiletter, samt i alt 27 åbne, flerbruger kontorrum. Der bruges gedigne og holdbare materialer overalt. Designmæssigt er der valgt messing til bl.a. riste til ventilation, i boksene til el udtag i gulvet og til skiltning, ligesom messing forventes at gå igen i mange af de øvrige, nye bygningselementer.

Ombygningen og renoveringen forventes afsluttet i slutningen af 2018. Her kan medarbejdere fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, der allerede nu arbejder i midlertidige kontorlokaler i sidebygningerne, flytte ind i hovedbygningen. Budgettet for renoveringen og ombygningen er ca. 100 mio. kr.

Bygningsstyrelsen lægger vægt på at gennemføre ombygningen med stor hensyntagen til naboer m.fl. samt i et godt samarbejde med de kommende lejere, Sønderborg Kommune og øvrige samarbejdspartnere.  Slotskirken og slotsparken holdes blandt andet åben i hele byggeperioden.

Mere information:
Projektleder i Bygningsstyrelsen, Peer Kvist, tlf. 4170 1196, e-mail pekvi@bygst.dk

Fotos og visualiseringer
Foto og visualiseringer af Augustenborg Slot kan frit bruges i forbindelse med pressemeddelelsen ved tydelig akkreditering af Bygningsstyrelsen og CUBO Arkitekter A/S.

 

www.bygst.dk · T 4170 1000 · bygst@bygst.dk · CVR 58182516
Bygningsstyrelsen er en del af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Fernisering

Fredag den 27. januar var der fernisering på Bykontoret. Mange borgere mødte op for at se, hvilke forslag der var kommet til borgermødet og i ugens løb.

Bykontoret kunne glæde sig over de mange engagerede augustenborgere og satte stor pris på den gode snak på tomandshånd, som de havde fået med borgerne i ugens løb.

Hvor godt er dit forslag?

Torsdag den 26. januar blev der spillet strategispil på Bykontoret. Hvordan er det at skulle prioritere tiltag? Slet ikke så nemt, som du måske tror!

Hvor godt er dit forslag set i investeringsmæssigt perspektiv? Giver det flere turister? Hvordan ser det ud i forhold til bosætning, børn og unge og ældre? Skaber det værdi for byens borgere? Skaber det job?

8.-klasse på Bykontoret

Tirsdag formiddag den 24. januar var 8. klasse fra Augustenborg Skole på besøg på Bykontoret.

Unge er en vigtig del af Augustenborg, og de havde også nogle gode og spændende ønsker til byen. Ønskedelen var nem – det var straks værre, da der skulle prioriteres… Man kan jo ikke få alt 🙁

Masser af gode input til Bykontoret

Hvad der skal til for at lige netop DU og DIN familie bliver boende i byen!!

Skal vi have café og frokostjazz på havnen, fiskerestaurant, mødesteder for børn og unge, sauna ved Badehusene, svømmehal, casino, poolbar, klatrebaner, skaterbaner, fokus på byens helt unikke historie og bygninger.

Augustenborgerne har været engagerede og kreative, så der er kommet rigtig mange gode forslag – lige fra forslag om infrastruktur til forslag til mødesteder for unge og voksne.

Se de mange billeder på Facebook fra borgermødet i Augustenborghallerne